Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΥΠΑΝ: ΑΜΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΡΟ 4 ΤΟΙΣ ΧΙΛΙΟΙΣ
Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2014 09:44

Αριθμ. Πρωτ. 1993                                                                                                                   

Αθήνα, 27/6/2014

Προς

Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

  κ. Νικόλαο Δένδια 

Κοινοποίηση : Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 

Θέμα: «Εισφορά υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 4 τοις χιλίοις»

 

Κ. Υπουργέ,

 Ως γνωρίζετε, στον ιστοτόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου σας, υφίσταται σελίδα με τον τίτλο «Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων» (http://ggevm.cloudapp.net/). Στην εν λόγω σελίδα αναφέρεται όλως εσφαλμένως ως παράδειγμα χρεώσεων υπέρ τρίτων η «Χρέωση 0,4% επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων».


Η εν λόγω αναφορά είναι προδήλως εσφαλμένη, ανακριβής και αναληθής, καθώς:

1ον. Η εισφορά 0,4% προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο του Π.Φ.Σ. (Ν. 3601/1928) και δεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τους ασφαλισμένους. Για την διαμόρφωση της χονδρικής ή λιανικής τιμής, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η εισφορά αυτή.

Τα ανωτέρω ορίζονται σαφώς σε κάθε σχετική υπουργική απόφαση από την γένεση της εισφοράς, ως επίσης και στην πλέον πρόσφατη υπ’ αριθμόν οικ.325/5851/Γ.Π./2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 88/21.01.2014) και δη εις άρθρο 13 παρ. 7 αυτής, όπου αναφέρεται ρητώς και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι «7. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς φαρμάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, να παρακρατούν την εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως). Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε αυτόν μέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρμακαποθήκες θα παρακρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρμακοποιούς… Το ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές φαρμακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές εκδότες των τιμολογίων».

2ον. Την εισφορά αυτή καταβάλλουν οι φαρμακοποιοί ως συνδρομή προς τον σύλλογό τους.Έτσι η εν λόγω εισφορά επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον φαρμακοποιό, όταν αγοράζει φάρμακα, γεγονός που αποδεικνύεται ευχερώς από οιοδήποτε τιμολόγιο αγοράς φαρμάκων.

3ον. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται ανενδοιάστως δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 90361/20.12.2013 έγγραφο του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., κ. Δημήτριου Λιντζέρη, αντίγραφο του οποίου είχε κοινοποιηθεί και στον προκάτοχό σας υπουργό, κ. Χατζηδάκη.

Στο έγγραφο αυτό, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή  σας, αναφέρεται επί λέξει ότι:  

 «Στις διατάξεις περί τιμολόγησης φαρμάκων, τις οποίες εφαρμόζει ο ΕΟΦ κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του στον τομέα αυτό, ουδεμία αναφορά υπάρχει σε ποσοστό 0,4% ως εισφορά των φαρμακοποιών προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ως εκ τούτου τέτοιο στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τιμής του φαρμάκου… Κατά συνέπεια, το ως άνω ποσοστό βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φαρμακοποιούς και δεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων, καθότι δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την τιμολόγησή τους».

            Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται απολύτως σαφές ότι η εισφορά 0,4% δεν αποτελεί χρέωση υπέρ τρίτων, δεδομένου ότι επιβαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τους φαρμακοποιούς.

            Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως δώσατε εντολή εις την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου σας να προβεί στην άμεση αφαίρεση της αναφοράς «Χρέωση 0,4% επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων», από την σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου σας με τίτλο «Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων» (http://ggevm.cloudapp.net/).

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Εκ της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Φ.Σ.

 Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

 
 

Επικοινωνία

Φ.Σ. Ιωαννίνων
Γεωργίου Παπανδρέου 2
45221, Ιωάννινα
τηλ. 26510 26758
info@fsioanninon.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Ημερολόγιο

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Είσοδος μελώνetesta-logo

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστότοπου k-provoli
Ermis
Ειδήσεις, marketing και εκπαίδευση για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό | Κάρτα πελάτη για το φαρμακείο